Kimdir

Murat Terlemez Kimdir? Kitapları

Eğitimci ve yazar Murat Terlemez kimdir? Yazdığı kitapları. Hayatı, hakkında ayrıntılı bilgiler içeren biyografi yazısı. Instagram ve YouTube adresi.

Murat Terlemez Kimdir?

Eğitimci/Yazar Murat Terlemez, 22 Mart 1989’da İstanbul, Sarıyer’de doğmuştur.
İlk ve orta öğrenimini Emirgân Karaca Paşa/Osman Saçmacı İlköğretim Okulunda, lise öğrenimini ise Emirgân Boğaziçi Behçet Kemal Çağlar Lisesi Sosyal Bilimler Alanında tamamlamıştır.

Spor bilimlerine ve psiko-sosyal alanlara her zaman ilgi duyan Terlemez, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Bilimleri Fakültesinde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Pedagojik Formasyon Programını tamamlamıştır (Programın Felsefe Grubu Öğretmenliğine de geçerli olmak üzere).
Ön lisans eğitimini bölüm birincisi ve onur öğrencisi olarak yönetim organizasyon programı üzerine alan Terlemez, birinci lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde, ikinci lisans eğitimini İstanbul Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümünde (Tam Burslu) onur öğrencisi olarak, üçüncü lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tamamlamıştır.

Yüksek Lisans eğitimlerinin birincisini İstanbul Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Spor Yönetimi Tezli Bölümünde (Burslu) Antik Dönem Oyunları konulu teziyle, ikinci yüksek lisans eğitimini ise Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Tezli Bölümünde (Burslu) Sinizm ve Bağlılık konulu teziyle tamamlamıştır.
Doktora eğitimini halen Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor (Spor Psikolojisi Dersleri) Anabilim Dalında devam ettirmektedir.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi SEM’de Psikolojik Dayanıklılık, Selçuk Üniversitesi SEM’de Sosyal Psikoloji, İstanbul Gedik Üniversitesi SEM’de Sağlık Psikolojisi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde Hakem Eğitimi sertifika programlarını başarıyla tamamlamıştır.

Üniversitelerde etkinlik başkanlığı ve bölüm temsilcilikleri yapan, çok sayıda gönüllü görevde ve sosyal farkındalık projelerinde yer alan, farklı alanlarda antrenörlükleri, lisansları ve hakemlik belgeleri olan, çeşitli eğitimleri ve başkaca sertifika programlarını (Danışmanlık/Eğitim Merkezleri, Enstitüler ve Dernekler) başarıyla bitiren ve sempozyumlara (Psikoloji ve Spor Tarihi) katılım sağlayan Murat Terlemez’in, Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği ile Spor Bilimleri Derneği’nde üyeliği bulunmaktadır.

Terlemez’in kitaplarında, psiko-sosyal konular ile olaylar, tarihe yolculuk temaları, bilimsel bilgiler ile hikâyeleştirmeler ve kişisel gelişimin değerleri ön plana çıkmaktadır.

Basılmış üç adet kitabı (Frau, Dil-Küşâ, Sen Bir Şey Değil Her Bir Şeysin), on dört adet akademik makalesi (Liderlik, Psikoloji ve Spor) ve bir adet sempozyumlarda bildirisi bulunan Terlemez, ayrıca on beş yıllık çalışma hayatının sekiz yılını özel sektörde geçirmiş olup son yedi yılını ise halen bir kamu kuruluşunda devam ettirmektedir.

Yüksek Lisans Tezleri

PSİKOLOJİ ABD

Terlemez, M., “ALGILANAN ÖRGÜTSEL SİNİZM VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA İLİŞKİN DÜZEYLERİN ÖRGÜTSEL ADALETE VE ÖRGÜTSEL MUHALEFETE ETKİSİ: SPOR SEKTÖRÜNDEKİ BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”

SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ ABD

Terlemez, M., ‘‘ANTİK ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE SOMUT BULGULAR IŞIĞINDA FUTBOLUN TERMİNOLOJİK, TEKNİK VE KÜLTÜREL ARAŞTIRMASI”, İstanbul Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Spor Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Jüri Üyeleri: Dr. Öğr. Üyesi Hafize Sühendan Kumcu (Danışman), Prof. Dr. Müslim Bakır, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Çetinkaya, Ocak 2019.

Eserler

Kitaplar

Murat Terlemez, Frau (Roman), Luna Yayınları, Haziran 2021, ISBN: 978-625-7418-12-6
Murat Terlemez, Dil-Küşâ (Roman), Luna Yayınları, Ekim 2021, ISBN:978-625-7418-79-9
Murat Terlemez, Sen Bir Şey Değil Her Bir Şeysin, Temmuz 2022, ISBN:978-625-7458-59-7

Diğer Yayınlar

Murat Terlemez, Fecir Dergi (Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi), “Yazılarımla Birlikte Keşfedilmemiş Dünyalara Yolculuk” Sayı:4 Ocak-Şubat 2022.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Terlemez, M., Yorulmazlar M., “Türkiye’de Sportif Küreselleşmenin Etkileri”, İnternational Journal of Social Science (Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi), Eğitim Yayınevi, Cilt: 3 , Sayı: 2 , 2020. ISSN: 2618-6284.
Link: https://dergipark.org.tr/tr/pub/injoss/issue/56160/774888

Terlemez, M., “Egzersiz ve Spor Alanında Dönüşümcü Liderlerin Motivasyona Etkileri”, İnternational Journal of Social Science (Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi), Eğitim Yayınevi, Cilt: 3 , Sayı: 1 , 2020. ISSN: 2618-6284.
Link: https://dergipark.org.tr/tr/pub/injoss/issue/52573/691976

Terlemez, M., “Liderliğin Spora Yansıması”, İMGELEM Dergisi, Cilt: 3 , Sayı: 5, 2019. ISSN: 2602- 4446
Link: https://dergipark.org.tr/tr/pub/imgelem/issue/50509/597076

Terlemez, M., “Spor Aktivitesinin Özgüven, Serotonin ve Dopamine Etkisi”, İnternational Journal of Social Science (Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi), Eğitim Yayınevi, Cilt: 2 , Sayı: 2 , 2019.
ISSN: 2618-6284. Link: https://dergipark.org.tr/injoss/issue/47539/600452

Terlemez, M., ‘‘Spora Katılımda Çekingenliğin Etkisi”, Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, 2019. ISSN: 2667-8144.
Link: https://dergipark.org.tr/ihssr/issue/41992/519495

Terlemez, M., “Sporda Antrenör ile Liderlerin Yaklaşımları, Davranış Özellikleri, İlke ve Çalışma Yöntemleri”, Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, Cilt: 1 , Sayı: 1 , 2019.
Link: https://dergipark.org.tr/usbed/issue/48285/595993

Terlemez, M., ‘‘Sosyal Fobinin Spora Etkileri”, Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, 2018.
Link: https://dergipark.org.tr/ihssr/issue/36852/442633

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Terlemez, M., Biçer T., “Antrenör-Sporcu Arasındaki İletişim Süreci ve Olumlu İletişimin Sağlanması”, Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, Cilt: . , Sayı: . , 2022. ISSN: 2618-6284.
Link: https://dergipark.org.tr/tr/pub/injoss/issue/56160/774888

Özkan T, Terlemez M, “Beykoz İlçesinde Erken Cumhuriyetten Günümüze Salon Sporlarının Gelişimi” Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, Cilt: . , Sayı: . , 2022. ISSN: 2618-6284.
Link: https://dergipark.org.tr/tr/pub/injoss/issue/56160/774888

Terlemez, M., “Modern Sporun Sosyolojik ve Tarihsel Temelleri”, Kafkas Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, Cilt: . , Sayı: . , 2022. ISSN: 2618-6284.
Link: https://dergipark.org.tr/tr/pub/injoss/issue/56160/774888

Terlemez, M, “Sporda Liderlik Tipleri, Yaklaşımları ve Fonksiyonları”, Oğuzhan Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, 2019.
Link: https://dergipark.org.tr/tr/pub/oguzhan/issue/51155/596149

Terlemez, M., “Antrenörlerin Davranış Özellikleri, İlke ve Çalışma Yöntemleri”, Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi (Anadolu Üniversitesi), Cilt: 1 , Sayı: 3 , 2019.
Link: https://dergipark.org.tr/tr/pub/anadoluakademi/issue/49761/638436

Terlemez, M., ‘‘Sosyal Fobinin Spora Etkileri”, Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 2018.
Link: https://dergipark.org.tr/igdirsbd/issue/42047/442574

Terlemez, M., “Modern Sporun Sosyolojik ve Tarihsel Temelleri”, Kafkas Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, Cilt: . , Sayı: . , 2022. ISSN: 2618-6284.
Link: https://dergipark.org.tr/tr/pub/injoss/issue/56160/774888

Terlemez, M, “Sporda Liderlik Tipleri, Yaklaşımları ve Fonksiyonları”, Oğuzhan Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, 2019, Link:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/oguzhan/issue/51155/596149

Terlemez, M., “Antrenörlerin Davranış Özellikleri, İlke ve Çalışma Yöntemleri”, Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi (Anadolu Üniversitesi), Cilt: 1 , Sayı: 3 , 2019.
Link: https://dergipark.org.tr/tr/pub/anadoluakademi/issue/49761/638436

Terlemez, M., ‘‘Sosyal Fobinin Spora Etkileri”, Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 2018.
Link: https://dergipark.org.tr/igdirsbd/issue/42047/442574

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

Özkan T, Terlemez M, (2019), “Beykoz İlçesinde Erken Cumhuriyetten Günümüze Salon Sporlarının Gelişimi” Beykoz Sempozyumu 2019, 6-7-8 Aralık 2019, Beykoz Belediyesi, Tebliğler Kitabı, İstanbul.

Katıldığı Kongre, Sempozyum, Zirve, Çalıştay ve Söyleşiler

Marmara Psikoloji Sempozyumu, 28-29 Kasım 2020, Marmara Psikoloji Danışmanlık, İstanbul.
Beykoz Sempozyumu 2019, 6-7-8 Aralık 2019, Beykoz Belediyesi, İstanbul.
Uluslararası 11. 360 Dereceden Aşk Festivali, Söyleşi, Kahraman Sensin: İsmet Yazıcı; İki Denizin Birleştiği Yerde Projesinden, 2 Şubat 2018, The Marmara Taksim, İstanbul.
Kuyruk Bilimi/Rüya Analizi, Söyleşi, Psikiyatrist Doç. Dr. Nusret Kaya: UMAY Bilim Sanat Yaşam Merkezi, 2018, İstanbul.

Instagram muraterlemez

linkedin muratterlemez

YouTube @muratterlemez